Garantiile produselor


I. Informatii despre garantiile asociate produselor in conformitate cu prevederile Legii nr 449/2003 republicata - cumparatori persoane fizice

1. Garantia legala de conformitatereprezinta protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

2. Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:

 • a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;
 • b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare;
 • c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;
 • d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

3. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator.

4. In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata conform legii.

5. Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, luanduse in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

6. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri:

 • a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
 • b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;
 • c) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, intr-o perioada de 15 zile calendaristice, fara inconveniente semnificative pentru consumator

7. Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.

8. Raspunderea vanzatorului, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani, termenul de 2 ani se reduce la aceasta durata.

9. Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o. Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

10. Garantia comerciala reprezinta orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

11. Termenul de garantie comerciala difera in functie de tipul produselor, fiind cuprins intre 1 luna si 2 ani, precizat in pagina de prezentare a produselor sau dupa caz in cuprinsul Certificatului de Garantie care insoteste produsul. Consumatorul poate solicita in scris informatii despre garantia oferita.

12. Viciu ascuns reprezinta deficienta calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare. Dupa expirarea termenului de 2 ani, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii. Dovada pentru viciu ascuns cade in sarcina cumparatorului, pe baza concluziilor unei expertize tehnice.

13. Termenul de garantie curge de la data la care a fost achizitionat produsul, inscrisa in documentele fiscale emise.

II. Modalitatea de acordare a garantiei

1. Cumparatorul comunica prin e-mail la adresa cataloginox@gmail.com constatarile sale referitoare la lipsa de conformitate sau defecte aparute in utilizarea normala a produsului. Vanzatorul confirma in cel mai scurt timp inregistrarea solicitarii, putand solicita dupa caz informatii suplimentare.

2. Produsul impreuna cu toate accesoriile este predat personal sau trimis prin servicii de curierat rapid in vederea evaluarii la adresa:

 • ADRIAN CONSTRUCT 2004 SRL
 • strada Tabacariei nr 5, comuna Bradu sat Geamana, jud Arges
 • Telefon: 0755 095 599 sau 0755 095 511

3. Curierul agreat este comunicat cumparatorului la momentul inregistrarii solicitarii. Produsele trebuie ambalate corespunzator pentru nu fi deteriorate pe durata transportului. Acestea sunt preluate doar de pe teritoriul Romaniei. Costurile de transport sunt suportate de vanzator. Pentru produsele predate personal se intocmesc obligatoriu documente de predare-preluare, atat la preluarea produsului de la cumparator, cat si la predarea sa catre acesta. Documentele vor contine informatii esentiale necesare in procesul de evaluare si solutionare.

4. Solicitari privind garantia legala de conformitate si de viciu ascuns.

 • a) Produsele constatate avand lipsa de conformitate si de viciu ascuns vor fi in primul rand reparate sau inlocuite in functie de solicitarea cumparatorului. Daca repararea produsului nu este posibila atunci produsul va fi inlocuit cu un produs identic. In situatia in care inlocuirea cu un produs identic este imposibila sau disproportionata conform legii, cumparatorul poate opta pentru reducerea corespunzatoare a pretului, restituirea pretului platit sau alt produs disponibil in oferta.
 • b) Produsul de folosinta indelungata reprezinta un produs complex, constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra caruia se pot efectua reparatii sau activitati de intretinere. Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea cumparatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui cumparatorului contravaloarea produsului respectiv.
 • c) Repararea, inlocuirea, reducerea corespunzatoare a pretului, restituirea pretului platit, vor fi facute intr-o perioada de timp stabilita care nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care vanzatorul a intrat in posesia produsului. Termenul poate fi modificat de comun acord atunci cand din motive temeinice pentru repararea sau inlocuirea produsului sunt necesare mai mult de 15 zile calendaristice.

5. Solicitari privind garantia comerciala.

 • a)Nu fac obiectul garantiei comerciale produse care prezinta:
  • i) defecte vizibile precum lovituri, taieturi, crapaturi, ciobiri, componente arse sau desprinse, etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate;
  • ii) defecte datorate neglijentei, utilizarii, intretinerii sau depozitarii necorespunzatoare;
  • iii) defecte aparute ca urmare a uzurii excesive, expunerii produsului la variatii mari de temperatura sau presiune, socurilor mecanice, manipularii incorecte, actiunii substantelor chimice, patrunderii de lichide, metale sau alte substante in interiorul produselor, coroziunii, interventiei neautorizate asupra produsului;
  • iv) defecte minore estetice care fac posibila utilizarea in conditii normale si de siguranta a produsului;
  • v) defecte cauzate de accidente, fenomene naturale precum apa, foc, fulger;
  • vi) defecte cauzate de transportatori.
 • b) Produsele constatate avand defecte vor fi in primul rand reparate. Daca repararea produsului nu este posibila sau nu garanteaza utilizarea in conditii normale, atunci produsul va fi inlocuit cu un produs identic. In situatia in care inlocuirea cu un produs identic este imposibila sau disproportionata conform legii, cumparatorul poate opta pentru restituirea pretului platit sau alt produs disponibil in oferta.
 • c)Repararea, inlocuirea, restituirea pretului platit, vor fi facute intr-o perioada de timp stabilita care nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care vanzatorul a intrat in posesia produsului. Termenul poate fi modificat de comun acord atunci cand din motive temeinice pentru repararea sau inlocuirea produsului sunt necesare mai mult de 15 zile calendaristice.

6. Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie legala de conformitate si cel al garantiei comerciale si curge din momentul prezentarii produsului la vanzator pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator. Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data preschimbarii produsului.

III. Informatii despre garantiile asociate produselor - cumparatori persoane juridice

1) Persoanele juridice beneficiaza de garantie comerciala.

2) Termenul de garantie comerciala si modalitatea de acordare a garantiei sunt similare persoanelor fizice.

Important

1) Produsele care urmeaza sa fie evaluate trebuie sa fie curate. Produsele care nu respecta aceasta cerinta nu vor fi evaluate, fiind predate cumparatorului care va suporta toate costurile aferente solicitarii.

2) In situatia in care in urma evaluarii se constata ca solicitarea de acordare a garantiei este nejustificata, cumparatorul va suporta toate costurile aferente solicitarii.

3) Solicitarile privind acordarea garantiei vor fi insotite de inscrisuri care sa ateste cumpararea produselor de la societatea noastra.

4) Produsele neridicate in termen de 60 de zile de la finalizarea procedurii de acordare a garantiei vor fi declarate abandonate si predate centrelor de colectare.

5) Ne rezervam dreptul ca in evaluarea produselor sa solicitam puncte de vedere producatorilor si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.